Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  25 (Mennesker og miljø)   >  Portrett  >  Greenpeace
   
  25. MENNESKER OG MILJØ
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Greenpeace – uavhengige idealister

Greenpeace er en internasjonal miljøorganisasjon som ble stiftet 1971 i Vancouver, Canada. Organisasjonen er både økonomisk og politisk uavhengig og har hovedsete i Nederland. Greenpeace har kontorer i over 30 land, hundrevis av eksperter og over 2,5 mill. medlemmer

Aksjonister og lobbyister
Gjennom ikke-voldelige aksjoner, blant annet mot Norges sel- og hvalfangst, informasjonsarbeid og lobbyvirksomhet settes søkelyset på miljøproblemer og løsninger på disse. Greenpeace har bidratt til et sterkere miljøengasjement både blant publikum, politikere og bedrifter, og har mye av æren for:
  • Forbud mot dumping av radioaktivt avfall
  • Forbud mot gruvedrift i Antarktis de neste 50 årene
  • En internasjonal avtale som forbyr kjernefysiske prøvesprengninger
  • Forbud mot bruk av KFK-gasser
  • En avtale som har som mål å stoppe den menneskeskapte klimaendringen
Greenpeace Norden
Greenpeace ble etablert i Norge første gang i 1988. I 1998 ble organisasjonene i Sverige, Norge og Finland slått sammen og fikk hovedkontor i Stockholm, og i 1999 ble også Danmark del av Greenpeace Norden.