Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  25 (Mennesker og miljø)   >  Portrett  >  Gro Harlem Brundtland
   
  25. MENNESKER OG MILJØ
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Gro Harlem Brundtland – lege og politiker

Gro Harlem Brundtland (1939–) er utdannet lege. Hun var assisterende overlege ved Oslo Helseråd 1968–1974, men er mer kjent for sin politiske karriere. Fra 1977–1997 var hun stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, fra 1974–1979 som miljøvernminister.

Vår felles framtid
Fra 1981–1992 var Brundtland leder for Arbeiderpartiet, og fra 1986–1989 og 1990–1996 satt hele Norges Gro som statsminister. I 1984 ble Brundtland oppnevnt som leder for FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling. Rapporten med tittelen Vår felles framtid ble lagt fram for Generalforsamlingen i 1987.

Bærekraftig utvikling
Hovedkonklusjonen var at dagens utvikling tærer for mye på jordens naturressurser. Denne erkjennelsen gav begrepet bærekraftig utvikling; en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.

Viktig vedtak
I tråd med anbefalingene i rapporten ble det bestemt at FN skulle avholde en global konferanse som skulle resultere i strategier og metoder for å snu utviklingen i en mer bærekraftig retning, nasjonalt og internasjonalt. Fra 1998–2003 var Gro generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, WHO.