Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  25 (Mennesker og miljø)   >  Arbeidsoppgaver  >  Kildeoppgave
   
  25. MENNESKER OG MILJØ
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Urbefolkninger og stammefolk

A Hva forteller dokumentet om urbefolkningens forhold til regnskogen?
B Hvor viktig synes du deres argumenter er i forhold til bevaring av regnskogen?
C I 1997 gikk Operasjon Dagsverk til utdanning av yanomami-indianerne i regnskogen i Brasil. (Du kan lese mer om dette på ODs nettsider.) Enkelte var kritiske til dette prosjektet. Kan du tenke deg hvorfor?

Kilde: Urbefolkninger og stammefolk

Den internasjonale alliansen av urbefolkninger og stammefolk fra tropiske skoger vedtok følgende erklæring 15.02.1992 i Penang, Malaysia. Representanter for skogsfolk i Afrika, Asia og Sør-Amerika deltok. Dette er innledningen til et 48 artikler langt dokument som krever omverdenens respekt for de tropiske folks rettigheter og krav, respekt for deres rett til selvbestemmelse og kulturell integritet, krav om å bli tatt med på politiske beslutninger, samt krav om en utviklingsstrategi basert på en økologisk forsvarlig utvikling med de tropiske folk som aktive partnere.

Art. 1 Vi, urbefolkninger og stammefolk fra tropiske skoger presenterer dette frihetsbrevet som et svar på århundrer av kontinuerlig inntrenging på og kolonialisering av våre landområder og dermed en underminering av våre liv, vårt livsgrunnlag og våre kulturer forårsaket av ødeleggelsen av skogen som vår overlevelse er avhengig av.

Art. 2 Vi erklærer herved at vi er den opprinnelige befolkningen, de rettmessige eiere og de kulturer som forsvarer verdens tropiske skoger.

Art. 3 For oss er skogen og våre landområder mer enn en økonomisk ressurs. For oss er skogen selve livet, en uløselig sammenknyttet og åndelig verdi for våre lokalsamfunn. Skogen og våre landområder er grunnleggende for vår sosiale, kulturelle, åndelige, økonomiske og politiske overlevelse som egne folk.

Art. 4 Sambandet mellom folk og landområder er grunnleggende og må anerkjennes.

Art. 5 Alle utviklingsplaner for skogsområdene må være basert på respekt for kulturelt mangfold, en styrking av urbefolkningens levevis og en forståelse for at våre folk har utviklet livsformer som er nøye avstemt med naturmiljøet.

Fra Kommunal- og arbeidsdepartementet: Verdens urbefolkning, 1993.