Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  25 (Mennesker og miljø)   >  Test deg selv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 25. MENNESKER OG MILJØ
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Hvilken norsk forfatter var først ute med å se sammenhengen mellom kullfyring i England og ødelegging av norsk natur?
 2. Nevn de fire viktigste grunnene til de store miljøproblemene etter 1945.
 3. Hva var bakgrunnen for loven om ren luft i Storbritannia?
 4. Hvem grunnla Norsk Hydro?
 5. Hvilke miljøproblemer fører økt bruk kunstgjødsel med seg?
 6. Hvor ligger de største skogområdene i verden dag?
 7. Hva forbinder du med Stockholm, Rio, Kyoto og Johannesburg?
 8. Hvorfor er det naturlig i et kapittel om miljøhistorie å fokusere på de vestlige land?
 9. Hvor mange miljøproblemer er beskrevet i dette kapittelet?
 10. Gi eksempler på at menneskene har forsøkt å løse miljøproblemene.