Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  25 (Menneske og miljø)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Miljøproblem i nord
   
  25. MENNESKE OG MILJØ
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Miljøproblem i nord

Barentsregionen er eit sårbart naturområde, og ein står overfor ei rad alvorlege miljøproblem i dette området. Dei siste åra har organisasjonar som Bellona, men òg norske og russiske styresmakter, hatt eit særleg fokus på dei miljømessige utfordringane i nordområda.

1 Kva miljøproblem dominerer i nordområda?
2 Kva har skapt desse miljøproblema?
3 Kv a har vore gjort for å løyse desse problema?

Nettstader
http://www.regjeringen.no/templates/RedaksjonellArtikkel.aspx?id=451246&epslanguage=NO
Om norsk-russisk miljøsamarbeid. Frå regjeringen.no

http://www.bellona.no/artikler/artikler_2006/bellonas_co2_plan
Kritisk perspektiv frå Bellona.no

http://www.imr.no/filarkiv/radioaktiv_forurensning.pdf/nb-no
Om radioaktiv forureining. Frå nettstaden til Havforskningsinstituttet.

http://snl.no/Barentshavet
Om Barentshavet frå Store Norske Leksikon.

http://www.nordlys.no/debatt/kronikk/article2405417.ece
Om programmet Reinare produksjon. Kronikk av Helen Bjørnøy, tidlegare miljøvernminister. Frå Nordlys.no

http://www.norge.se/Om-Norge/utenrikspolitikk/Nordomradene/cooperation/
Om samarbeid i grenseområda. Frå "Norge - det offisielle norske nettstedet i Sverige"