Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  25 (Menneske og miljø)   >  Kart og grafar  >  Lenkjer til kart
   
  25. MENNESKE OG MILJØ
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Lenkjer til kart

http://www.globalis.no/Verdenskart/Menneskelig-avtrykk
Kart frå FNs miljøprogram som viser korleis mennesket påverkar landoverflata til jorda i dag (2002). Frå nettstaden globalis.no frå FN-sambandet.

http://www.globalis.no/Verdenskart/Natt-paa-jorda
Kart som viser menneskeleg aktivitet på jorda om natta (2003). Nattlyset vi ser er lysgiving frå by- og tettstadsområde, og forbrenning av gass frå oljeraffineri. Kartet kan brukast til å studere energiforbruket rundt om i verda. Frå nettstaden globalis.no frå FN-sambandet.

http://www.globalis.no/Verdenskart/Skogsomraader
Kart som viser intakte skogsområde i verda og skogsområde som er påverka av menneskeleg aktivitet (2006). Frå nettstaden globalis.no frå FN-sambandet.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Kyoto_Protocol_participation_map_2005.png
Kart som viser tilslutninga til ulike land til Kyoto-avtala i 2005. Frå Wikimedia Commons.

http://www.justmaps.org/maps/thematics/religions.asp
Kart som viser religionar i verda. Frå nettstaden Maps of the World.

http://www.justmaps.org/maps/thematics/population.asp#
Kart som viser befolkningstettleik i verda. Frå nettstaden Maps of the World.

http://www.justmaps.org/maps/thematics/literacy.asp
Kart som viser analfabetisme i verda. Frå nettstaden Maps of the World.