Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  25 (Menneske og miljø)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåve
   
  25. MENNESKE OG MILJØ
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Urfolk og stammefolk

A Kva fortel dokumentet om det forholdet urfolket har til regnskogen?
B Kor viktig synest du argumenta deira er i høve til å ta vare på regnskogen?
C I 1997 gjekk Operasjon Dagsverk til utdanning av yanomami-indianarane i regnskogen i Brasil. (Du kan lese meir om dette på nettsidene til OD.) Somme var kritiske til dette prosjektet. Kan du tenkje deg kvifor?

Kjelde: Urfolk og stammefolk

Den internasjonale alliansen av urfolk og stammefolk frå tropiske skogar vedtok følgjande fråsegn 15.02.1992 i Penang, Malaysia. Representantar for skogsfolk i Afrika, Asia og Sør-Amerika deltok. Dette er innleiinga til eit 48 artiklar langt dokument som krev respekt frå omverda for rettane og krava til dei tropiske folka, respekt for deira rett til sjølvstyring og kulturell integritet, krav om å bli tekne med på politiske avgjerder, samt krav om ein utviklingsstrategi basert på ei økologisk forsvarleg utvikling med dei tropiske folka som aktive partnarar.

Art. 1 Vi, urbefolkninger og stammefolk fra tropiske skoger presenterer dette frihetsbrevet som et svar på århundrer av kontinuerlig inntrenging på og kolonialisering av våre landområder og dermed en underminering av våre liv, vårt livsgrunnlag og våre kulturer forårsaket av ødeleggelsen av skogen som vår overlevelse er avhengig av.

Art. 2 Vi erklærer herved at vi er den opprinnelige befolkningen, de rettmessige eiere og de kulturer som forsvarer verdens tropiske skoger.

Art. 3 For oss er skogen og våre landområder mer enn en økonomisk ressurs. For oss er skogen selve livet, en uløselig sammenknyttet og åndelig verdi for våre lokalsamfunn. Skogen og våre landområder er grunnleggende for vår sosiale, kulturelle, åndelige, økonomiske og politiske overlevelse som egne folk.

Art. 4 Sambandet mellom folk og landområder er grunnleggende og må anerkjennes.

Art. 5 Alle utviklingsplaner for skogsområdene må være basert på respekt for kulturelt mangfold, en styrking av urbefolkningens levevis og en forståelse for at våre folk har utviklet livsformer som er nøye avstemt med naturmiljøet.

Frå Kommunal- og arbeidsdepartementet: Verdens urbefolkning, 1993.