Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  25 (Menneske og miljø)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 25. MENNESKE OG MILJØ
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Kva for ein norsk forfattar var først ute med å sjå samanhengen mellom kolfyring i England og øydelegging av norsk natur?
 2. Nemn dei fire viktigaste grunnane til dei store miljøproblema etter 1945.
 3. Kva var bakgrunnen for lova om rein luft i Storbritannia?
 4. Kven grunnla Norsk Hydro?
 5. Kva miljøproblem fører auka bruk av kunstgjødsel med seg?
 6. Kvar ligg dei største skogområda i verda dag?
 7. Kva assosierer du med Stockholm, Rio, Kyoto og Johannesburg?
 8. Kvifor er det naturleg i eit kapittel om miljøhistorie å fokusere på dei vestlege landa?
 9. Kor mange miljøproblem er skildra i dette kapittelet?
 10. Gi eksempel på at menneska har prøvd å løyse miljøproblema.