Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  26 (Fred og konflikt i ei globalisert verd)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Politisk bruk av historia
   
  26. FRED OG KONFLIKT I EI GLOBALISERT VERD
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Politisk bruk av historia

https://www.aftenposten.no/verden/i/Pye07/Kremlstyrt-historie-inn-i-russisk-skoleDet finst mange eksempel på at historia blir brukt politisk – for å forsvare utgjerningar i tidlegare tider, for å styrkje ein stat og byggje nasjonal sjølvkjensle.

I artiklane under kan du lese om nye og omdiskuterte lærebøker i russisk skole og om endringar i amerikanske lærebøker.

  1. Kjenner du konkrete eksempel på at historia har blitt brukt politisk?
  2. Kven har skrive dei nye lærebøkene som er omtalte?
  3. Dei nye lærebøkene har møtt kritikk. Frå kven kjem kritikken, og kva går kritikken ut på?
  4. På kva måte bruker dei nye læreverka som skal inn i russisk skole, historia politisk? Gi eksempel. Vil du seie at ein slik bruk av historia er historieforfalsking?
  5. Korleis vil historia bli endra i amerikanske lærebøker?
  6. Kva trur du ligg bak desse endringane?


Nettstad:

https://www.aftenposten.no/verden/i/Pye07/Kremlstyrt-historie-inn-i-russisk-skole
«Kremlstyrt historie inn i russisk skole». Artikkel i Aftenposten 28.07.2007.

https://www.aftenposten.no/verden/i/rgOR3/Endrer-historien-for-alle-Texas-elever?
«Endrer historien for alle Texas-elever». Artikkel i Aftenposten 21.05.2010.