Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  26 (Fred og konflikt i ei globalisert verd)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåve
   
  26. FRED OG KONFLIKT I EI GLOBALISERT VERD
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Rwanda

A Kva var bakgrunnen for krigen i Rwanda i 1990?
B Folkemordet i Rwanda i 1994 var eit av dei mest omfattande folkemorda i dette hundreåret: Kven blei offer for dette, og kva var bakgrunnen for folkemordet?
C Korleis enda konflikten i Rwanda og kva etterspel har han fått?
D Korleis har rettsoppgjeret etter krigen i Rwanda – det nasjonale og internasjonale – gått? Les i oppslagsverk og Internettartiklar.

Kjelde: Folkemordet i Rwanda

I forbindelse med hutuopprøret i 1959 og i årene etter ble hundretusenvis av tutsier fordrevet, hovedsakelig til Uganda. Fordrevne tutsier krevde retten til tilbakevending og organiserte opprørsbevegelsen RPF (Rwandan Patriotic Front) som i 1990 innledet angrep mot regimet i Rwanda. Borgerkrigen ble forsøkt stanset blant annet gjennom Arusha-avtalen i 1993, men den ble aldri implementert som planlagt.

Den 6. april 1994 ble flyet med president Juvenal Habyarimana skutt ned av «ukjente gjerningsmenn». Regimet brukte nedskytningen som et påskudd til å starte nedslaktningen av tutsier og moderate hutuer. I løpet av 100 dager ble rundt én million mennesker drept og titusenvis av kvinner voldtatt i det som var et organisert folkemord fra regimets side. Folkemordet ble ikke stanset av SN eller stater som kunne hatt innflytelse over det som skjedde.

Folkemordet ble først brakt til opphør da RPF vant krigen i juli 1994. Huturegimet flyktet til Kongo, fulgt av hundretusenvis av flyktninger. RPF dannet sammen med andre politiske aktører «The Government of National Unity» og startet etableringen av institusjoner og gjenoppbyggingen av landet.

Myndighetene har fengslet rundt 120 000 personer anklaget eller dømt for ulike forbrytelser under folkemordet. Rettsapparatet er sterkt presset og å rettsforfølge alle saker, med den kapasiteten Rwanda har i dag, kan ta mer enn 100 år. Myndighetene planlegger et massivt rettsoppgjør ved å ta i bruk folkedomstoler – Gacaca.

FNs sikkerhetsråd opprettet i 1994 Den internasjonale domstolen for Rwanda (ICTR) i Arusha, Tanzania. Domstolen skal først og fremst straffeforfølge «arkitektene» bak folkemordet. Målsettingen er å bidra til fredsbygging og forsoning samt bekjempe straffrihet som har preget Rwanda i mange år.

Frå nettstaden til Den norske Helsingforskomiteen, 2004.