Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  26 (Fred og konflikt i ei globalisert verd)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
  26. FRED OG KONFLIKT I EI GLOBALISERT VERD
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


  1. Nemn nokre årsaker til krigen i Tsjetsjenia.
  2. Korleis kan det hevdast at EU og NATO har vore med på å styrkje demokratiet i dei austeuropeiske statane?
  3. Kvifor braut det ut krig i det tidlegare Jugoslavia?
  4. Korleis kan ein seie at FN svikta i Bosnia, Somalia og Rwanda?
  5. Kva er ein internflyktning? Kvifor er internflyktningar spesielt vanskeleg stilte?
  6. På kva måte har 11. september 2001 vore eit vendepunkt i historia?