Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  26 (Fred og konflikt i ei globalisert verd)   >  Arbeidsoppgåver  >  Multimedieoppgåver  >  Utviklinga av EU og EØS
   
  26. FRED OG KONFLIKT I EI GLOBALISERT VERD
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Utviklinga av EU og EØS

Studer kartanimasjonen over utviklinga av EU og EØS, og svar på spørsmåla under:
  1. Kva land underteikna traktaten til Den Europeiske Kull- og Stålunion i 1951?
  2. Når blei Roma-traktaten underskriven, og kva slo han fast?
  3. Kor mange land bestod Fellesmarknaden av i 1986?
  4. Kva land blei medlem av EØS i 1994? Kva innebar EØS-samarbeidet?
  5. Kva land blei medlem av EU i 1995?
  6. Når blei euroen innført?
  7. Kva følgjer fekk Lisboa-traktaten for EU som organisasjon?