Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  27 (Brennpunkt Midtøsten)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Seksdagerskrigen
   
  27. BRENNPUNKT MIDTØSTEN
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Seksdagerskrigen

Kompetansemål

Elevene skal
  • undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver
  • finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted
  • undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt, og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunnet

Forslag til undervisningsopplegg:

Elevene bør lese om Israel-Palestina-konflikten før de ser filmklippene under om seksdagerskrigen. Kanskje kan en snakke litt om hva elevene kan fra før, siden mange har sterke meninger om dette emnet. Filmen går konkret inn på krigshandlingene. Elevene kan arbeide med å finne årsaker til og virkninger av seksdagerskrigen. Hva er nevnt i læreboka, og hva er nevnt i filmen?
 
De sterke elevene kan arbeide med å finne ut om filmen er partisk. La elevene se filmen for seg selv, så de kan spole fram og tilbake og finne passasjer der krigen kunne ha vært framstilt annerledes. Kanskje de også kan lage en egen dokumentarfilm om Midtøsten sett fra den ene eller den andre siden?