Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  27 (Brennpunkt Midtausten)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Staten Israel
   
  27. BRENNPUNKT MIDTAUSTEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Staten Israel

Heilt frå staten Israel blei oppretta, har det vore konfliktar og valdshandlingar i regionen.

  1. Når blei staten Israel oppretta?
  2. Korleis gjekk denne prosessen føre seg? Kva aktørar var involverte, og kva rolle hadde FN i prosessen?
  3. Historia til jødane har vore prega av forfølging og diskriminering. Den andre verdskrigen er eit grelt eksempel. Finn fram til andre eksempel, i fortid og notid, der jødar har blitt trakasserte.


Nettstader:

http://www.globalis.no/land/israel
Presentasjon av Israel. Frå globalis.no frå FN-sambandet.

http://snl.no/Israels_historie#menuitem0
Om opprettinga av Israel. Frå Store Norske Leksikon