Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  27 (Brennpunkt Midtausten)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 27. BRENNPUNKT MIDTAUSTEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Gjer greie for utviklinga i Palestina frå 1918 til 1948.
 2. Kva var bakgrunnen for krigen i 1948, og kva blei konsekvensane av denne krigen?
 3. Kva var bakgrunnen for Suezkrigen, seksdagarskrigen og Yom Kippur-krigen? Kven gjekk til angrep, kven sigra, og kva konsekvensar fekk desse krigane?
 4. Kva er PLO, og kva rolle har organisasjonen spela i Midtausten-konflikten?
 5. Kvifor var og er Jerusalem eit sentralt stridsspørsmål i Midtausten-konflikten?
 6. Kva reaksjonar har konflikten i Midtausten ført til i det internasjonale samfunnet?
 7. Gjer greie for dei ulike forsøka på å skape fred i Midtausten.
 8. Kva rolle har oljeressursane i området spela i Midtausten-konflikten?
 9. Kva er islamisme?
 10. Kva var bakgrunnen for revolusjonen i Iran, og kva konsekvensar fekk denne revolusjonen for Iran og for verdssamfunnet elles?