Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  27 (Brennpunkt Midtausten)   >  Arbeidsoppgåver  >  Multimedieoppgåver  >  Gaza-krigen
   
  27. BRENNPUNKT MIDTAUSTEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Gaza-krigen

Sjå klippet om bombinga av Gaza i 2014 frå NRK Skole. Søk òg opp informasjon om Gaza-stripa og Gaza-krigen på nettet.

  1. Korleis grunngav Israel angrepet på Gaza sommaren 2014?
  2. Kva er bakgrunnen for at det stadig er konflikt mellom Israel og dette palestinske området?
  3. Kva er Hamas, og kvifor ser Israel på dei som ein terrororganisasjon?
  4. Finnt ut korleis situasjonen på Gaza er i dag.