Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  8 (Det moderne Norge blir til)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Utvandringen til USA
   
  8. DET MODERNE NORGE BLIR TIL
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 
 

Utvandringen til USA

I siste halvdel av 1800-tallet og fram til første verdenskrig utvandret mange nordmenn til USA. Der trodde de at de skulle få det bedre enn de hadde det i Norge. Mange fikk det bedre, andre ikke. Hvorfor valgte mange å reise fra Norge? Hvordan fikk de det i USA? Hvordan var det for de som ble igjen i Norge? Dette kan du lese om på nettstedet nedenfor.

  1. Hvor mange reiste fra Norge til USA?
  2. Hvilke grupper av befolkningen reiste?
  3. Hvordan reiste de?
  4. Hvorfor reiste de? Hvor bosatte de seg?
  5. Hvordan var "det norske Amerika"?
  6. Hvordan hadde nordmennene det i USA? Ble de integrert i det amerikanske samfunnet?
  7. Hvilke konsekvenser fikk utvandringen for Norge?


Nettsteder

http://www.nb.no/emigrasjon/n_timeline.html
"Det løfterike landet", portal om utvandringen til Amerika. Fra Nasjonalbibliotekets nettsider.

http://www.nb.no/emigrasjon/brev_oversikt_forfatter.php
Amerikabrev fra "Det løfterike landet".

http://www.nb.no/emigrasjon/map.html
Kart over nordmenn i USA fra "Det løfterike landet".

http://digitalarkivet.uib.no/sab/Norskutvandringshistorie.htm
Et overblikk over norsk utvandringshistorie. Fra Digitalbiblioteket - UiB.

http://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/ht-020220-051.html
Inn- og utvandring, oversjøisk utvandring og utvandring til USA.1821-1948 Fra Statistisk sentralbyrå.

http://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/ht-020220-050.html
Samlet utvandring fra norske havner. 1876-1917. Fra Statistisk sentralbyrå.