Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  8 (Det moderne Norge blir til)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Befolkningsutvikling
   
 8. DET MODERNE NORGE BLIR TIL
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 
 

Befolkningsutvikling

Demografi er læren om befolkningsutvikling. Det vil si hvor mange mennesker som lever i et land, hvor mange som blir født og hvor mange som dør. Hvor mange kvinner og hvor mange menn lever i landet? Hvor mange flytter ut og inn av landet? Alt dette sier oss noe om befolkningsutvikingen, for eksempel i Norge.

Nå skal du arbeide med en oppgave der du skal skaffe deg en oversikt over befolkningsutviklingen i Norge i perioden 1850–1914. Kildene er statistikk fra Statistisk sentralbyrå og diverse artikler. Svar på spørsmålene, eller lag din egen framstilling ved hjelp av nettstedene under.

 1. Hvordan utviklet folketallet i Norge seg i perioden?
 2. Hvordan var utviklingen i levealder i Norge?
 3. Hvordan var utviklingen i levealder for menn og for kvinner?
 4. Hvordan utviklet fødselstallene seg?
 5. Hva skjedde med spedbarnsdødeligheten?
 6. Hva kan du si om gjennomsnittlig alder for giftermål?
 7. Hvor stor var utvandringen fra Norge i denne perioden?
 8. Hvor utvandret nordmenn til?
 9. Hvor mange flyttet til Norge, og hvor kom de fra?
 10. Hva var årsakene til at de flyttet?
 11. Hvor flyttet folk innenfor Norges grenser?
 12. Hva var årsakene til det du har funnet ut om befolkningsutviklingen i spørsmål 1−6?


Nettsteder:

http://www.ssb.no/a/fob2001/utstilling/resultater.html
Om befolkning og byutviling. Fra Statistisk sentralbyrå.

Historisk statistikk fra SSB:

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-1t.txt
Folkemengde 1664-1990, by og land.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-9t.txt
Andel av befolkningen med utenlandsk bakgrunn 1865-1990, etter verdensområde.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/4-4-15t.txt
Antall leger, tannleger og sykepleiere 1860-1985

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-22t.txt
Dødelighet etter aldersgruppe og kjønn 1866-1990

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-23t.txt
Forventet levetid for utvalgte aldersgrupper 1921-1990

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-19t.txt
Antall barn pr. kvinne 1820-1970

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-26t.txt
Gjennomsnittsalder ved giftermål 1851-1990

http://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/ht-020220-051.html
Inn- og utvandring 1821-1948

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-13t.txt
Antall fødte, døde, ekteskap, flytting og befolkningsvekst 1735-1993