Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  8 (Det moderne Norge blir til)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Jordbruket
   
  8. DET MODERNE NORGE BLIR TIL
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 
 

Jordbruket

Jordbruket var i perioden 1850 til 1914 den viktigste næringsveien i Norge. Moderniseringen av samfunnet gjaldt også jordbruket. Industrialisering, modernisering i jordbruket og befolkningsvekst henger tett sammen.

Les om omleggingene i jordbruket på slutten av 1800-tallet i artiklene nedenfor. Studer også statistikken fra Statistisk sentralbyrå før du svarer på spørsmålene.

  1. Hvilke endringer skjedde i jordbruket i Norge i perioden 1850–1914?
  2. Hvilke konsekvenser fikk disse endringene?
  3. Hva forteller tabellene om hva som ble produsert i jordbruket i Norge i perioden 1850–1914?
  4. Hva forteller tabellene om omleggingen i jordbruket?
  5. Hvordan stemmer det tabellene viser med det Portal sier om omleggingen i jordbruket?


Nettsteder

https://no.wikipedia.org/wiki/Det_store_hamskiftet
"Det store hamskiftet", vanlig begrep for moderniserinsprosessen i Norge. Fra Wikipedia.

https://no.wikipedia.org/wiki/Industrialiseringen_i_Norge
Om industrialiseringen av Norge. Fra Wikipedia.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/14-14-17.txt
Bruk av kunstgjødsel 1900-1992. Fra Statistisk sentralbyrå.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/14-14-13.txt
Melke- og eggproduksjon 1865-1991. Fra Statistisk sentralbyrå.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/14-14-12.txt 
Kjøtt- og melkeproduksjon 1900-1991. Fra Statistisk sentralbyrå.