Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  8 (Det moderne Norge blir til)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Barnearbeid
   
  8. DET MODERNE NORGE BLIR TIL
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 
 

Barnearbeid

Barn arbeidet i de første fabrikkene i Norge. Dette var vanlig også andre steder i verden, og er det fortsatt i en del fattige land. Norge var også et fattig land på slutten av 1800-tallet. Gjennom å lære om hvordan barnearbeid ble avskaffet i Norge, kan vi kanskje avdekke noen av de prosessene andre land må igjennom før barnearbeid forsvinner også der.

Bruk ressursene du finner på nettstedene under og svar på spørsmålene.

  1. Bruk tabellen du finner på det første av nettstedene under. Gjør greie for hvor mange barn som arbeidet i fabrikkindustrien i perioden 1870 til 1915. Se også på hvilke typer industri som sysselsatte flest barn.
  2. Hva var bakgrunnen for arbeidet med lover som begrenset barnearbeidet?
  3. Hva mente ulike grupper om barnearbeid i perioden 1870 til 1914? Alternativt: Hvilke argumenter ble brukt for og imot barnearbeid i perioden 1870 til 1914?
  4. Hvilke positive og negative sider mente man barnearbeid hadde?
  5. Hva gikk loven for begrensning av barnearbeid ut på?
  6. Hva slags barnearbeid var vanlig på landsbygda? Hvordan var forholdene for disse barna?


Nettsteder:

http://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/tab-2000-09-13-01.html
Barn i fabrikkindustrien 1870-1915. Tabell fra Statistisk sentralbyrå.

http://www.ssb.no/a/histstat/artikler/art-2000-09-13-01.html
Artikkel fra Statistisk sentralbyrå om barnearbeid i industrien fra 1870 til 1915.

https://snl.no/barnevandring
Om de såkalte barnevandringene på Sørlandet. Fra Store norske leksikon.