Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  8 (Det moderne Norge blir til)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Arbeid og lønn
   
  8. DET MODERNE NORGE BLIR TIL
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 
 

Arbeid og lønn

Lønn kan si oss noe om hvilke yrker som er og har vært høyt ansett i samfunnet. Lønn sier altså noe om status og om ulike samfunnsgrupper. Ved å sammenligne lønn i ulike tidsperioder, kan vi se en utvikling og vi kan forstå hvilke samfunnsoppgaver som er verdsatt til ulike tider.

På statistikken nedenfor finner du tabeller som viser antall sysselsatte i ulike næringer i Norge i perioden 1865 til 1910. Bruk disse til å svare på spørsmålene.

  1. Ranger de ulike næringene du finner på det første av nettstedene etter hvilken av dem som hadde flest og færrest sysselsatte i 1865 og i 1910. Lag en liste for hvert av de to årstallene og sammenlign dem. Hva sier dette om utviklingen i norsk næringsliv?
  2. Hvilke forskjeller finner du i lønn mellom ulike yrkesgrupper? (Hvem tjente mest/minst?)
  3. Hvilke forskjeller finner du mellom kvinner og menn med tanke på inntekt og yrkesvalg?
  4. Hvilke forskjeller finner du mellom bygd og by?
  5. Hvordan var lønnsutviklingen for ulike grupper i perioden?


Nettsteder

http://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/ht-0201-054.html
Folkemengde etter levevei. 1801-1930

http://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/ht-0605-257.html
Daglønn, etter yrke. Bygder og byer. 1875-1920

http://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/tab-2000-09-20-02.html
Arbeidslønn ved Kristiania brann- og ingeniørvesen. Daglønn. 1855-1912

http://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/tab-2000-09-20-03.html
Arbeidslønn ved offentlige jernbane- og veianlegg. Daglønn. 1855-1915

http://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/ht-0605-254.html
Månedshyrer for sjøfolk. 1890-1920

http://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/ht-0605-255.html
Månedslønn for hushjelp med kost og losji, etter alder 1914-1948

http://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/tab-2000-09-20-01.html
Årslønn for tjenestefolk.1850-1920

Fra Statistisk sentralbyrå