Du er her: Hovedsiden  >  LÆRERRESSURSER  >  Multimedia  >  Filmtips
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Noen aktuelle filmer for historieundervisningen

Antikken:

Det var en gang et menneske: fransk tegnefilmserie fra 1978. Serien tar for seg historien til mennesket fra jorda blir til og fram til mellomkrigstiden.
Serien består av 25 episoder som varer omkring 25 minutter. Serien har noe gjennomgangsfigurer og er beregnet for barn. Den bør dermed, som med alle andre historiske framstillinger, vurderes med et kritisk blikk, men fungere godt som repetisjon og visualisering. Serien finnes på dvd og kan kjøpest fra ulike forhandlere.

- Her finner du en oversikt over alle episodene og noen bilder fra serien.
- Her finner du en kort presentasjon av alle episodene.

Ancient Egyptians (2004): Britisk dokumentarserie om det gamle Egypt. Basert på virkelige hendelser. Blanding av dokumentar og dramatisering.

300 (2007): Film om grekernes kamp mot den persiske invasjonshæren, basert på en tegneserie. Hvilket inntrykk gir filmen av grekerne, spartanerne og perserne? Sammenlikn med andre kilder. Den som finner flest feil, vinner. Paralleller med våre dager – hvordan skapes fiendebilder av andre kulturer? Filmen kan knyttes til opplegg der en sammenlikner kulturen i Athen og Sparta, et demokrati og et totalitært militærdiktatur.

Hannibal (2006): Britisk produksjon på 1 t og 29 min. Blanding av spillefilm og dokumentar. Pedagogisk og spennende. Diskusjonspunkter: Kampen mellom to supermakter i antikken – paralleller med den kalde krigen, forholdet mellom USA og Sovjetunionen. Kontrafaktisk historie – hva om Kartago hadde vunnet denne konflikten?

Caesar (2002): Amerikansk miniserie om livet og karrieren til Julius Caesar. Illustrerer republikkens undergang og overgangen til keiserdømmet.

Rome (2005): Påkostet amerikansk fjernsynsserie. Første episode kan brukes som introduksjon til historien om Romerriket. Virkelige og fiktive personer fra ulike lag i samfunnet presenteres. Serien understreker forskjellene mellom antikken og vår egen tid, for eksempel i synet på slaveriet, religion, vold og sex.

Empire (2006): Amerikansk miniserie om den unge Octavianus, senere keiser Augustus. Tar seg ganske store friheter i forhold til historien. En kan eventuelt sammenlikne utdrag fra ulike filmer som handler om samme historiske hendelse, for eksempel republikkens undergang eller mordet på Caesar.

Spartacus: Stanley Kubricks mesterverk om slaveopprør. Svært lang. En kan vise utdrag, for eksempel om gladiatorer og slavenes kår. En kan sammenlikne med andre filmer, for eksempel Gladiator.
Gladiator: Er framstillingen av personene i filmen historisk korrekt – Markus Aurelius, Commodus og Maximus?


Middelalderen:

I Arns rike (2004): Svensk dokumentarserie med Jan Guillou om framveksten av den svenske staten på 1100-tallet. Mye av det historiske stoffet vedrører eller kan overføres direkte til norske forhold, blant annet episoder om treller, kvinnens stilling og innføringen av kristendommen.

Arn. Tempelridderen (2006) og Arn. Riket ved veiens ende (2008): Spillefilmer basert på Jan Guillous romanserie.

Rosens navn: Spillefilm basert på Umberto Ecos kjente roman. Tar for seg kirkens og klostrenes rolle i middelalderens kultur.

Shadow of the Sword: Europeisk drama om en bøddel i en liten by i Alpene i senmiddelalderen. Religiøs fanatisme stilt opp mot gryende renessanse og vitenskap.

Luther: Biografisk film om Martin Luther.


1600–1900:

Farlige forbindelser: Film basert på fransk roman fra 1700-tallet om begjær, kjærlighet og manipulasjon i et dekadent adelsmiljø. De «mørke» sidene ved opplysningstida.

Ridicule: Fransk film om livet ved det franske hoffet like før revolusjonen.

Marie Antoinette (2007): «Historisk» film av Sofia Coppola. Aktuelt å sammenlikne med andre framstillinger. Hovedpersonen blir framstilt som en «moderne» tenåring som blir plassert i et praktfullt, men regelstyrt og tomt hoffmiljø. Hennes utagerende livsstil tolkes som et ungdomsopprør, som etter hvert leder til at hun blir henrettet som tyrann og landsforræder.

Vatel: Drama om mesterkokken til Ludvig 14, spilt av Gerard Depardieu. Illustrerer barokkulturen og bruken av prakt og luksus for å styrke eneveldet.
Natten i Varennes: Om det franske kongeparets fluktforsøk i 1789. Kanskje litt for «voksen» for aldersgruppa.

Heksenes tid (2007): Svensk dokumentarserie med Jan Guillou om hekseprosessene på 1600-tallet. Serien tar for seg den sosiale og politiske bakgrunnen til hekseforfølgelsene, og sammenlikner utviklingen i protestantiske og katolske land. Guillous påstander er omstridte og utløste en omfattende debatt.

Historien om Norge: Fjernsynsserie basert på Karsten Alnæs‘ bøker om norsk historie fra middelalderen til 1814.


Første verdenskrig:

En dag uten krig: Handler om en virkelig hendelse der britiske og tyske soldater inngikk en spontan våpenhvile i julen.

Intet nytt fra vestfronten: Amerikansk fjernsynsserie basert på Erich Maria Remarques roman.


Andre verdenskrig:

The Road to War (1989): Britisk fjernsynsserie om årsakene til andre verdenskrig, sett fra ulike land. Elevene kan for eksempel sammenlikne årsakene til at USA og Japan gikk inn i krigen.

Auschwitz. The Nazis and the final solution (2005): BBC-produksjon om Holocaust.

War of the Century – Hitler vs. Stalin (2000): BBC-serie med historikeren Niall Ferguson om krigen på østfronten. Kamp mellom to totalitære systemer.

Quisling – en dokumentar (2002): Norsk serie i to deler. Intervjuer og arkivmateriale.

Kampf um Norwegen (1940): Autentisk, gjenoppdaget tysk propagandafilm om 9. april 1940. Undervisningsopplegg fra Norsk filminstitutt.

Viljens triumf: Berømt propagandafilm av Leni Riefenstahl. Studiehefte «Fascismens fascinasjon» fra Norsk filminstitutt om propagandaens virkemidler og nazismens visuelle og retoriske uttrykk.