Du er her: Hovedsiden  >  LÆRERRESSURSER  >  Multimedia  >  Om historisk person på film
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Opplegg om historisk person på film

Læreplanmål:
Elevene skal kunne
 • presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger
 • bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger

Forslag til aktuelle historiske personer:
 • Julius Caesar
 • Napoleon
 • Marie Antoinette
 • Adolf Hitler
 • Arn – fiktiv tempelridder
 • Kristoffer Columbus
 • Henrik 8. (England)
 • Elisabeth 1.

Forslag til filmer:
 • Julius Caesar (2002): Regissør: Uli Edel. Med blant andre Jeremy Sisto, Richard Harris og Christopher Walken
 • Napoleon (2002): Fransk-italiensk miniserie med blant andre Christian Clavier, Isabella Rossellini, Gerard Depardieu og John Malkovich
 • Marie Antoinette (2006): Regi: Sofia Coppola
 • Hitler. The rise of evil (2003): Miniserie med Robert Carlyle i hovedrollen
Om alle disse personene er det blitt laget én eller flere filmer. Elevene kan enten velge å arbeide med ulike historiske personer, eller hele klassen kan ta for seg samme person, for eksempel Julius Caesar, og sammenlikne hvordan denne personen blir framstilt i ulike filmversjoner. Det de kommer fram til, bør sammenliknes med framstillingen i andre kilder. En mulighet er å sammenlikne læreboka, andre fagbøker, historiske romaner, spillefilmer og dokumentarfilmer. Husk at filmene også er et produkt av sin egen samtid.


Forslag til problemstillinger:
 • Hvordan blir personen framstilt i filmen/filmene?
 • Hvilke forskjeller og likheter finner vi?
 • Hvordan forklares personens handlinger?
 • Hvordan påvirker samfunnet personens handlinger?
 • Hva kan årsakene være til at personen blir framstilt ulikt i ulike versjoner?
 • Er filmen(e) troverdig(e), sett i forhold til det historiske kildematerialet?