Du er her: Hovedsiden  >  LÆRERRESSURSER  >  Bruk av Internett  >  Hvordan bruke Internett effektivt?
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Hvordan bruke Internett effektivt?

Internett har endret strukturene for hvordan vi henter inn og produserer informasjon. Grensene mellom sender og mottaker, produsent og konsument er blitt visket ut. Internett har gjort det mulig for hver og en av oss å publisere informasjon og kunnskap på en helt ny måte. Samtidig innebærer dette en trussel mot kvaliteten og sannhetsinnholdet i det som publiseres. Tekstene publiseres uten kontroll, og uten at de redigeres av korrekturlesere, forlag og ansvarlige utgivere.

Den nye teknologien påvirker også hvordan vi lærere kommuniserer med elevene. Og vår kompetanse som lærere når det gjelder søk og kildekritiske metoder, påvirker elevenes utvikling av denne kompetansen.

Tekster på Internett bør utsettes for den samme kildekritiske vurderingen som tekster fra andre informasjonskilder, sies det i mange sammenhenger. Men er det virkelig den samme kildekritiske vurderingen som må til? Stiller ikke dette nye mediet nye krav til vår kildekritiske tilnærming? Og hvordan skal vi oppøve elevenes kildekritiske ferdigheter?

I denne artikkelen vil jeg se på hva som særpreger Internett som kilde, og hvor viktig det er at elevene lærer seg søkeferdigheter. I elevteksten er det lagt stor vekt på dette, og jeg vil komme inn på hvorfor dette er nødvendig for å styrke elevenes kildekritiske ferdigheter. Internett i seg selv blir med andre ord et viktig studieobjekt når det gjelder å bygge opp elevenes kildekritiske kompetanse. På samme måte blir studiet av ulike søkemotorer og hvordan de ulike søkemotorene fungerer, en viktig del av kompetansebyggingen. Jeg vil også vise hvordan vi kan gjøre dette, med konkrete tips og råd.