Du er her: Hovedsiden  >  LÆRERRESSURSER  >  Bruk av Internett  >  Internett som kilde
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Internett som kilde

Hva er det så som skiller tekster på Internett fra andre kilder?

En viktig forskjell er den fysiske eksistensen. Den fysiske plasseringen og utformingen av hieroglyfene kan gi egyptologene en mengde informasjon. Materialet som pergamentrullene er laget av, kan gi oss informasjon via analyser om hvor gamle de er. Vi kan ikke arbeide med tekster på Internett på denne måten. Det er vanskelig ut fra tekstens utseende å avgjøre om det er Sokrates for over 2400 år siden, eller en norsk elev i videregående skole som er forfatteren. Dette gjør det med andre ord vanskeligere å identifisere kilden.

Informasjonen på Internett er flyktig og forgjengelig på en helt annen måte enn tekster i bøker. Der hvor vi før kunne henvise til den opprinnelige teksten og gå tilbake til den senere for ytterligere analyser, er ikke dette like lett med tekster som vi finner på Internett. En tekst på Internett kan jeg som forfatter gå tilbake og endre når jeg har fått en ny tanke eller et nytt perspektiv.

Der hvor den tradisjonelle kildekritikken baserer sin metode på at kilden er sånn noenlunde seriøs, så behøver ikke kilder på Internett å være det. Her finner jeg CNN-journalister og seriøse forskere, men jeg finner også forvirrede dårer og besatte fanatikere, mystiske desinformatører og dunkle politiske grupperinger som alle har en ting felles: å få meg til å tro på deres budskap.

Til slutt har vi hyperteksten som dominerer på Internett, hvor jeg kan lenke min tekst til andre tekster. Skal vi ta med lenkene når vi vurderer en Internett-kilde? Kanskje er det slik at det eneste vi kan gå ut i fra når vi skal vurdere kilder på Internett, er selve teksten, og da er det tekstkritikk vi snakker om. Da står vi igjen med to viktige spørsmål. Hvem er senderen? Hva er hensikten med teksten?

Nye utfordringer
Kildekritikk er vanskelig. Kildekritikk i en verden der informasjonsspredningen skjer så raskt som i dag, er vanskeligere. Kildekritikk i en verden hvor nye medier gir oss alle mulighet til å bli medprodusenter, er nesten uoverkommelig. Samtidig sier våre læreplaner at kildekritisk kompetanse er en grunnleggende ferdighet. Men hva vet vi om hvordan elever opptrer på nett, og deres kildekritiske refleksjoner omkring bruken av dette mediet?