Du er her: Hovedsiden  >  LÆRERRESSURSER  >  Bruk av Internett  >  Hvordan opptrer elevene på Internett?
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Hvordan opptrer elevene på Internett?


Det er dessverre forsket lite på hvordan elevene opptrer på Internett. Anders Eklöf ved Högskolen i Malmø er den som har forsket mest på dette. Hans forskning viser at vi lærere har liten metodisk kompetanse om hvordan vi skal arbeide med kildekritikk i skolen. Videre er vi lærere usikre på hvordan vi skal utøve kildekritikk på Internett. Dessuten vet vi for lite om hvilke strategier elevene bruker når de utøver kildekritikk. Anders Eklöf har funnet ut følgende om hvordan elevene opptrer på Internett:

Elevene mangler søkestrategier.
 • Oppgavene som elevene får, styrer deres bruk av kildekritikk.
 • Elevene forholder seg til IKT reproduserende og i mindre grad reflekterende.
 • Elevene søker informasjon for å finne svar på sine spørsmål og mindre for å skape mening.
 • Elevenes holdning og motivasjon påvirker hva de får ut av informasjonssøkingen.

Faktorer som påvirker elevene
Det er flere faktorer som påvirker elevene når de arbeider med kildekritikk. Eklöf påpeker følgende faktorer:
 • Mangel på kunnskap og ferdigheter
 • Oppgavenes utforming
 • Elevenes forkunnskaper
 • Skolens kultur
 • Elevenes innstilling og motivasjon
 • Samhandlingen mellom lærer og elev
 • Teknologien

Vi skal se på noen av disse faktorene.