Du er her: Hovedsiden  >  LÆRERRESSURSER  >  Bruk av Internett  >  Skolens kultur og oppgavenes utforming
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Skolens kultur og oppgavenes utforming

Hvordan vi utformer oppgavene elevene skal løse, påvirker i stor grad hvordan elevene søker på Internett og det igjen hvordan elevene arbeider med kildekritikk. Hvis vi i stor grad ber elevene løse oppgaver som er reproduserende, hvor de ser på oppgaven som å tilpasse andre forfatteres tekster til en ny helhet, hvor fakta blir viktig, så stimuleres ikke elevene til å forholde seg kildekritisk til de tekstene de jobber med. Hvis elevene ser det som oppgaven sin å finne svar på de faktaspørsmål vi lærere stiller, hvorfor skal de da være kritiske til den informasjonen de finner?

Dagens skolekultur, slik den er å finne i mange lærebøker, handler mye om å plukke fakta ut av enkeltstående tekster. Faren er at elevene kommer til å forholde seg til Internett som kunnskapsbase, slik de tradisjonelt har forholdt seg til læreboka og oss lærere. I forlengelsen av dette loser vi elevene inn på trygge sider på Internett som erstatning for læreboka. Dette kan føre til at elevene havner i en falsk trygghet og overfører denne til andre deler av nettet. Dessuten lar vi elevene gå glipp av Internetts styrke, den flerstemmighet som er der. Det blir derfor viktig å lage oppgaver som stimulerer eleven til å kommunisere noe med sin tekst, la eleven bli produsent i stedet for konsument.

En måte å gjøre dette på kan være å gi elevene oppgaver hvor deres tekster har reelle mottakere, det kan være elever i andre land, elever på et lavere skoletrinn eller andre. En kan for eksempel la elevene lage en «fagwiki» i historie med vekt på holocaust. «Wikiverktøyet » Wetpaint er et gratisverktøy og er enkelt å bruke, både for elever og lærere. Et eksempel her kan være denne «fagwikien» i samfunnskunnskap. Og hvorfor ikke la elevene lage en «podkast» om emnet?

Elevene vil underveis i søkeprosessen kjenne seg usikre og tvilende til arbeidet med problemstillingen. Det er derfor viktig at vi som lærere veileder elevene grundig i denne prosessen. For å få til det må vi ha løst oppgaven selv, gjort de nødvendige søk på nettet selv, slik at vi kan hjelpe elevene videre.