Du er her: Hovedsiden  >  LÆRERRESSURSER  >  Bruk av Internett  >  Modell for kildekritikk
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Modell for kildekritikk

Det er utviklet mange ulike modeller for hvordan vi bør forholde oss kildekritisk til et historisk materiale. I mange av modellene handler det fortsatt i for stor grad om hvem som har lagt ut nettsiden og når. Følgende modell går igjen i en del sammenhenger:
 • Vær alltid kritisk.
 • Ha fokus på det du er på jakt etter.
 • Sjekk andre kilder.
 • Hvem er senderen?
 • Hvilken autoritet?
 • Hvor aktuelt?
 • Hva slags type nettsted?
En svakhet ved slike modeller er at innholdet i teksten ikke er en del av granskingen. Det er viktig at vi finner ut hva slags tekst vi har med å gjøre. Hva forteller den om fortiden, og i hvilken posisjon til fortiden står forfatteren? (Mer om dette i "Arbeidsportal" s. 6-24).

Veien å gå
Hvordan bør vi så gå fram for å oppøve elevenes kildekritiske ferdigheter?
Her følger noen forslag:
 • En gjennomtenkt undervisning gir økt kompetanse.
 • Kildekritikk er ikke noe som bare bør knyttes til historiefaget. Det bør gå igjen som en rød tråd i alle fag.
 • Kildekritiske øvinger bør knyttes til det emnet som elevene arbeider med.
 • Vi bør alltid stille krav til kildekritiske resonnement
 • Kildekritiske spørsmål bør tas opp underveis i elevenes arbeid.
 • Kildekritiske spørsmål bør tas opp i etterarbeid og vurdering, og i de tilbakemeldinger vi gir elevene.
Om kildekritikk, utviklet av Universitetsbiblioteket i Trondheim
Ressursen presenterer fire nyttige kriterier – troverdighet, objektivitet, nøyaktighet og egnethet - som kan brukes for å vurdere informasjon.

PIM – veileding i kildekritikk
Veiledning, studiesirkel og hjelp i hverdagen om bruk av IKT, utviklet av det svenske utdanningsdepartementet.

Jan-Arve Overlands blogg om kildekritikk
En av kategoriene på Jan-Arve Overlands blogg handler om kildekritikk.

Lenkesamling om kildekritikk
Jan-Arve Overlands favoritter om kildekritikk samlet på en tjeneste som heter Del.icio.us. I stedet for å samle egne favoritter på egen datamaskin, legges de ut her. På den måten kan en finne dem igjen bare ved tilgang til Internett, samt at en kan dele sine favoritter med andre. I tillegg er dette et utmerket sted når en er på jakt etter andres favoritter.