Du er her: Hovedsiden  >  LÆRERRESSURSER  >  Bruk av Internett  >  Mangel på kunnskap og ferdigheter
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Mangel på kunnskap og ferdigheter

Elevene mangler i stor grad informasjonsferdigheter, i særdeleshet søkeferdigheter. De «googler», det vil si at de bruker bare søkemotoren Google når de skal innhente informasjon. Et søk i Google om holocaust gir elevene over 29 millioner treff, det er som å si «Gode nyheter! Vi har lokalisert tingen du leter etter. Den befinner seg på jorden! »

Det er viktig at elevene kjenner til hva som særpreger søkemotorer og Internett. En måte å gjøre dette på er å la elevene presentere dagens faglige nettsted. De gjør greie for hvordan de fant nettstedet, kvaliteten på innholdet på nettstedet og gir en kildekritisk vurdering av det. På den måten får elevene jevnlig trening i å søke på Internett og en kan sette i gang en samtale om nettstedet og om kildekritikk, og på denne måten skape en bevissthet omkring bruk av informasjon fra Internett.

En annen måte kan være å innføre en søkekonkurranse som går hver uke, hvor elevene får en oppgave som de skal løse. Knyttet til emnet holocaust kan oppgaven være som følger:
«Hvor lå tyskernes tilintetgjørelsesleire? Skriv kort med egne ord hva du har funnet. Skriv også hvordan du søkte og nettadressene fra hvor du har funnet svaret. Ta med en kildekritisk vurdering av kildene. »

På denne måten får vi styrket elevenes kompetanse når det gjelder ulike typer kilder og hvordan Internett er bygd opp. Ofte ser ikke elevene forskjell på en nettside som er produsert av en universitetsinstitusjon og en wikipedia. Å få fram hva som særpreger i en «wiki», slik det er gjort i elevteksten knyttet til Wikipedia, er viktig. Hvis elevene bare ser på de ulike nettsidene som et objekt og ikke ser på hvilken type nettside de bruker og hvordan den er produsert, så går de glipp av en vurdering av nettsidens verdi. Derfor er det viktig at elevene får en forståelse av hva Internett er. Internett i seg selv blir med andre ord et viktig studieobjekt når det gjelder å bygge opp elevenes kildekritiske kompetanse.

På samme måte blir studiet av ulike søkemotorer og hvordan de ulike søkemotorene fungerer, en viktig del av kompetansebyggingen. Dessuten ser vi også at nettet i stadig større grad inneholder sammensatte tekster, med lyd, bilde og film. Dermed blir kunnskap om lyd, bilde og film viktigere, ikke minst om hvordan slike tekster kan manipuleres i dagens digitale hverdag.