Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  8 (Det moderne Norge blir til)   >  Test deg selv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 8. DET MODERNE NORGE BLIR TIL
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Hva var årsakene til befolkningsveksten i Norge?
 2. Hvor flyttet folk fra og til i Norge mellom 1850 og 1914? Hvorfor flyttet de?
 3. Hva var årsakene til utvandringen til Amerika?
 4. Hvordan ble jordbruket modernisert?
 5. Forklar hvorfor utskiftingen er et eksempel på spesialisering i jordbruket.
 6. Hvordan ble fiskeriene modernisert mellom 1850 og 1914?
 7. Hvilke endringer innenfor skogbruk og trelast kom mellom 1850 og 1914?
 8. Når kom overgangen fra seil til damp i Norge? Hvilke fordeler har dampskip framfor seilskip?
 9. Forklar hva som var innholdet i den første og den andre industrialiseringsfasen i Norge.
 10. Når kom de første arbeiderforeningene i Norge, og hvilke saker kjempet de for?