Du er her: Hovedsiden  >  LÆRERRESSURSER  >  Om Portal-verket
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Kort om komponentene i Portal-verket

Fellesfaget for studieforberedende, Vg2 og Vg3

Bøkene
Grunnbøkene gir elevene grunnleggende kunnskap og oversikt over de ulike tidsbolkene i historien. Et hovedprinsipp har vært å vise at det er mange innganger til fortida, og teksten er bygd opp ut fra problemstillinger. Ingressen som åpner hvert kapittel, og avslutningen i form av Har du lært ...? skaper orden og systematikk i kapittelet.

Arbeidsportal gir god hjelp i arbeidet med teori og metode, med blant annet kildegranskingsskjema, eksempler og oppgaver. Arbeidsoppgavene ellers i Arbeidsportal er gruppert etter læreplanmål, og varierer i vanskegrad.

Fagnettstedet
Fagnettstedet gir utdypende stoff og forslag til undervisningsopplegg til læreren, og mange og varierte oppgaver til elevene. Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.

Noen nettoppgaver har spørsmål som tar opp den kildekritiske siden ved å bruke Internett som informasjonskilde, noen har spørsmål knyttet til historisk metode og kildekritikk, noen oppgaver tar utgangspunkt i bilder, lyd- og filmklipp, og alle viser til utvalgte nettsider på Internett.

Lærerne kan etter behov legge til spørsmål om metode og kildekritikk til nettoppgavene. Hjelp til å formulere slike spørsmål, får de gjennom de to artiklene om søkestrategier som ligger på nettstedet, og ved å bruke kapittel 1 i Arbeidsportal, som tar for seg kildebruk i historie.


Historie påbygging, Vg3

Bok og nettsted
Boka har fått et omfang og en struktur som gjør det mulig å komme gjennom alt stoffet på de timene historie påbygging har. Det har nok gått litt ut over den problematiserende grunntonen i Portal-serien, men vi har lagt vekt på at alle elever som velger påbygging til generell studiekompetanse, skal kunne nå målene i læreplanen uten for store problemer.

Nettstedet er like skreddersydd til påbyggingskurset som boka er, men de som bruker verket Portal, vil også ha tilgang til hele det store fagnettstedet til Portal.

Forslag til dem som bruker de tre Portal-bøkene også i historie påbygging
Flere av dere vil fortsette å bruke Portal-verket også i historie påbygging. Under finner du en plan med forslag til sidetall i Portal-verket, som til sammen dekker læreplanmålene. På denne måten vil en nyte godt av de innholdsrike bøkene og de flotte bildene, men få hjelp til å tilpasse undervisningen til den begrensede tida en har.

Last ned word-dokument om hvordan du kan bruke Portal i historie påbygging