Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  8 (Det moderne Norge blir til)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Minoritetskulturer
   
  8. DET MODERNE NORGE BLIR TIL
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 
 

Minoritetskulturer (kapittel 8 og 23)

Kompetansemål

Elevene skal kunne

  • gjøre rede for den politikken den norske nasjonalstaten førte overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet og diskutere noen konsekvenser av denne politikken
  • gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945


Forslag til undervisningsopplegg:

Vi skiller ofte mellom nasjonale minoriteter – som kvener, samer, romfolket, tatere og jøder – og nye minoriteter – som tyrkere, vietnamesere, pakistanere, polakker osv. I dette undervisningsopplegget skal elevene bli bedre kjent med og arbeide med noen av de nasjonale og nye minoritetsgruppene i Norge. Resultatet av arbeidet kan for eksempel være ei veggavis der minoritetsgruppene blir presentert.

Klassen blir delt inn i grupper. Hver gruppe velger en minoritetsgruppe som er representert i Norge i dag, og gjør rede for hovedtrekk ved deres kultur og historie. Nettstedene under kan hjelpe elevene i valget av gruppe og i informasjonsinnhentingen. De to første lenkene gir dem en oversikt over innvandrergrupper i Norge i dag, mens de andre lenkene inneholder informasjon om utvalgte minoritetsgrupper.


Aktuelle nettsteder og artikler:

https://www.ssb.no/innvbef
Om de største innvandrergruppene i Norge fra Statistisk sentralbyrå. Klikk også på "Tabell 1" lenger ned på siden.

http://no.wikipedia.org/wiki/Innvandrere_i_Norge
Artikkel om innvandrere i Norge fra Wikipedia. Her kan du finne artikler om alle innvandrergruppene ved å klikke på lista.

http://www.sametinget.no/
Nettstedet til Sametinget.

http://kvener.no/
Nettstedet til Norske Kveners Forbund.

https://no.wikipedia.org/wiki/Skandinaviske_romanifolk?
Artikkel om Skandinaviske romanifolk (tatere, reisende) fra Wikipedia.

http://no.wikipedia.org/wiki/Romani-folket
Artikkel om romanifolket fra Wikipedia.

http://www.dmt.oslo.no/no/joder_i_norge/
Om jødene i Norge. Fra det mosaiske trossamfunn.

http://no.wikipedia.org/wiki/Tyrkere_i_Norge
Artikkel om tyrkere fra Wikipedia.

http://no.wikipedia.org/wiki/Pakistanere_i_Norge
Artikkel om pakistanere fra Wikipedia.

http://dt.no/nyheter/hjertet-og-tankene-i-tyrkia-1.3402477
http://dt.no/nyheter/har-bestemt-seg-for-a-bli-i-norge-1.3402301
To artikler fra Drammens Tidende om tyrkere i Norge: "Hjertet og tankene i Tyrkia" og "Har bestemt seg for å bli i Norge".

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article932880.ece
http://www.adressa.no/nyheter/article586870.ece
To artikler fra adressa.no: ”Polakkene som bygger Norge” og ”På jakt etter nederlendere”.