Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Web-verktøy   >  Nokre tips før ein går i gang
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Nokre tips før ein går i gang

Dei aller fleste web-verktøy krev at ein registrerer seg som brukar av nettstaden. Eit tips er å lage seg eit fast brukarnamn og passord til bruk på alle slike sider. På den måten slepp ein å måtte handtere mange ulike kombinasjonar. Yahoo, Gmail og Hotmail er alle veletablerte nettbaserte e-posttenester, og det kan vere greitt å ha ein eigen konto hovudsakleg til ulike nettkonti. Da slepp ein å få alle stadfestingsmailar til den e-postadressa ein bruker dagleg.