Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Web-verktøy   >  Nettbaserte kontorverktøy
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Nettbaserte kontorverktøy

Googles Docs/Dokumenter er etter kvart blitt veletablert. Det er ei teneste som følgjer med ein Google-konto, som igjen gir brukaren både biletlagring, blogg, kalender, nyheitslesar og altså dokument. Den store fordelen med Google Docs er at dokumenta kan delast mellom brukarar, og dermed kan fleire brukarar redigere og bruke dokumentet. Det gir ei elegant løysing på problemet som oppstår når ei gruppe skal presentere, men den som har lysbiletframvisinga eller dokumentet, er blitt sjuk, og dermed står gruppa der utan materialet sitt – fint for både lærarar og elevar! Det kan vere greitt å vite at endringar i dokumentet skjer i reell tid, og ein kan derfor oppleve at heile avsnitt blir borte framfor auga på ein fordi ein annan med tilgjenge til dokumentet nettopp har sletta det avsnittet. Men med Google-konto følgjer ei e-postadresse og med den ei chatte-teneste, og den innlysande løysinga er da å ha eit chatte-vindauge ope mens ein redigerer. Og sjølvsagt bør ein alltid leggje endringar, særleg utstrykingar, i eit eige dokument slik at dei ikkje er tapte for alltid.

Google Docs tilbyr i dag tekstbehandlar (Word), rekneark (Excel), og lysbiletframvisingar (PowerPoint, Impress). Alle dokumenta kan kjørast direkte frå ein nettlesar, og det er ikkje nødvendig med nedlastingar, jamvel om Google Docs faktisk også tilbyr eit nedlastbart program som lèt ein arbeide med dokumenta sine i fråkopla modus.

For dei spesielt interesserte kan det vere greitt å vite at tekstbehandlaren til Google Docs kan eksporterast til pdf, html, doc, odt, rtf og txt mfl. Reknearka kan eksporterast til pdf, odt, txt, html og xls mfl, og lysbiletframvisingane kan eksporterast til ppt, pdf og txt. For brukarar av Open Office er det verdt å merkje seg at Google Docs på det noverande tidspunktet verken eksporterer til eller kan laste opp odp-format.

SlideRocket er ei teneste for lysbiletframvisingar, og den store fordelen er at ein kan lage elegante lysbiletshow. Her må ein også registrere seg og velje «program» – hugs å velje gratisversjonen!