Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Web-verktøy   >  Prate-tenester (chat) og mikroblogging (Twitter)
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Prate-tenester (chat) og mikroblogging (Twitter)

Dei aller fleste tenåringar er i dag anten på MSN, Facebook, Skype, Yahoo eller andre nettsider som gir høve til chat (direkte prat). Chatting kan stele mykje tid frå undervisninga, men kan også vere eit nyttig verktøy – det er for eksempel fullt mogleg å diskutere redigeringar på Google Docs gjennom eit chattevindauge, og på den måten vere einige om endringar.

Twitter er ei mikrobloggingsteneste, men gir ein også høve til å sende direktemeldingar til andre brukarar. Tanken er at ein legg ut eit mikroblogginnlegg om noko ein er oppteken av, og nemninga mikroblogg kjem av at ein berre kan leggje ut meldingar som er opp til 140 teikn, altså om lag som ein SMS. På Twitter må ein registrere seg med ein profil, og så legg ein til andre brukarar som ein vil følgje oppdateringane til. Brukt på den rette måten kan Twitter vere ein rask måte å få tilbakemeldingar på når ein har eit konkret problem – nokon i nettverket ditt veit kanskje korleis du skal løyse det. Vidare er det no ein trend at politikarar bruker Twitter som ein måte å nå veljarane sine på, og det er verdt å merkje seg at Barack Obama brukte Twitter aktivt i valkampen – noko å tenkje på for elevar som driv med nyare historie?