Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Web-verktøy   >  Tidslinjeverktøy
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Tidslinjeverktøy

Tidslinjer er nyttige fordi dei gir oversikt over større periodar, men dei er aller mest nyttige når elevane lagar dei sjølve, og dipity.com er ei gratis teneste som lèt elevane gjere nettopp det. Dipity krev at elevane registrerer seg med eit brukarnamn og eit passord. Ulempa med Dipity er at det enno ikkje er mogleg å leggje inn noko som skjedde før vår tidsrekning, og nytten er dermed avgrensa når det gjeld eldre historie. Likevel er det ei pen og delikat løysing som lèt elevane leggje inn bilete, tekst (skrive oppgåva på Dipity og sende læraren ei lenkje?) og videosekvensar. Her er det lett å lage gode samansette tekstar! Her er ei lenkje som fortel litt om korleis ein bruker Dipity.

Xtimeline er ei anna teneste som tilbyr det same. Denne sida lèt ein bruke årstal frå før vår tidsrekning. Resultatet er ikkje like pent å sjå på, men ein kan gjere det same som i Dipity. Også her krevst brukarnamn og passord.