Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Web-verktøy   >  Teikneseriar og animasjonar
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Teikneseriar og animasjonar

Her kan vi anbefale GoAnimate, ei nettside der ein kan lage små animasjonsfilmar. På StripGenerator og ToonDoo kan elevane lage teikneseriar. Det kan vere bra når dei skal arbeide med empati eller sosialhistorie, eller når dei skal illustrere vanlege prosjektoppgåver. Mange elevar er kreative og finn uventa løysingar, og her kan dei få utløp for sine skapande evner. Eigenproduserte animasjonsfilmar og teikneseriar som er relevante, kan vere med på å forsterke poenga i teksten.