Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Web-verktøy   >  Veggavis – Glogster
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Veggavis – Glogster

Glogster er ei teneste som gir den gode gamle veggavisa nytt liv. På glogster.com/edu kan du som lærar registrere deg med ein såkalla master-konto, og da kan du få brukarnamn og passord til opp til 200 elevar. Fordelen er at når elevane gløymer passordet sitt, har læraren det! Om dette ikkje er ønskjeleg, kan elevane også sende ei lenkje. Når elevane så lagar ein glogster, får læraren automatisk tilgjenge til denne glogsteren og kan gi han karakter direkte på sida.

Kva kan elevane gjere med glogster? Dei kan skrive, setje inn bilete, animasjonar (som dei sjølve har laga på GoAnimate?), og dei kan lenkje til andre «gloggar». Sida er lett å bruke, men for å kunne bruke norske bokstavar må ein bruke fonten Arial. Slike sider er ypparlege når ein skal lage oversikter over litt større emne, for eksempel læreplanmålet «vurdere kva ulike ideologiar har hatt å seie for menneske, politiske rørsler og statsutvikling på 1900-talet».