Du er her: Hovedsiden  >  LÆRERRESSURSER  >  Om eksamen   >  Om eksamen
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Om eksamen

Historie er et muntlig fag. Det vil si at eksamensformen også er muntlig. Videre er historie et trekkfag, altså et fag der elevene kan bli trukket ut til eksamen.

Læreplanen sier at
  • elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen
  • eksamensoppgavene skal utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer
  • eksamen skal omfatte hele faget, det vil si både Vg1 og Vg2

Det er Forskrift til opplæringslova som gir reglene for eksamen. Vi skal se nærmere på disse reglene og på hva de betyr for elevene (se i menyen til venstre).


Nettsteder:

- Læreplanen i historie
- Forskrift til opplæringslova
- Endring i forskrift til opplæringslova (kapittel 3 og 4 om individuell vurdering, som trådte i kraft 1. august 2009)