Du er her: Hovedsiden  >  LÆRERRESSURSER  >  Om eksamen   >  Vurdering
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Vurdering

Hva er det som avgjør hvilken karakter elevene får på prestasjonen sin? De skal som nevnt vurderes etter i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen. Mer konkret vil det si at de skal vise at de har nådd visse mål.

Disse målene er:
  • Gjengivelse av fagkunnskap. Her er faktakunnskapene i faget, evnen til å referere synspunkter og forstå innholdet i kilder, viktig.
  • Strukturering av fagkunnskap. Elevene bør kunne organisere stoffet.
  • Selvstendig bruk av fagkunnskap. Elevene bør vise at de kan svare på en problemstilling, og at de kan sette ulike historiske hendelser i sammenheng.
  • Evne til faglig vurdering. Elevene bør kunne tolke ulike historiske hendelser og kilder og kunne sette disse inn i en sammenheng. Det er viktig å kunne se sammenhenger i historien.
  • Samarbeid. Det er bare ved gruppeeksamen elevene vil få vist sin evne til å samarbeide. Likevel er det det faglige utbyttet av samarbeidet som vurderes, ikke samarbeidet i seg selv.

Elevene har klagerett ved muntlig eksamen, men klagen vil ikke bli tatt til følge dersom de ikke kan dokumentere at det har vært gjort formelle feil under eksaminasjonen. De kan altså ikke klage om de synes de har fått for dårlig karakter. En formell feil kan for eksempel være at elevene har fått spørsmål som går utenfor det som beskrives i læreplanen, eller at de har fått for kort forberedelsestid.