Du er her: Hovedsiden  >  LÆRERRESSURSER  >  Vurdering  >  Hva blir vurdert?
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Hva blir vurdert?

Læreplanen i historie sier at elevene skal ha en sluttvurdering i form av en standpunktkarakter. Videre sier læreplanen: «Der faget går over flere år, er det bare standpunktvurdering fra det øverste nivået som eleven har i faget som framkommer på kompetansebevis eller vitnemål». Standpunktkarakteren skal vise sluttkompetansen, det vil si det kompetan¬se¬nivået eleven har oppnådd ut fra de ulike kompetansemålene i læreplanen.