Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Vurdering  >  Kva blir vurdert?
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Kva blir vurdert?

Læreplanen i historie seier at elevane skal ha ei sluttvurdering i form av ein standpunktkarakter. Vidare seier læreplanen: «Der faget går over flere år, er det bare standpunktvurdering frå det øverste nivået som eleven har i faget som framkommer på kompetansebevis eller vitnemål». Standpunktkarakteren skal vise sluttkompetansen, det vil seie det kompetansenivået eleven har oppnådd ut frå dei ulike kompetansemåla i læreplanen.