Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Multimedia  >  Biletanalyse
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Biletanalyse

I ei avis eller i eit tidsskrift tek fotografen og redaksjonen mange val før dei aktuelle bileta blir plukka ut og publiserte.

Ved å sjå bilete i ein større samanheng kan ein trene seg opp til å forstå kva redaksjonelle bilete fortel om ei hending eller ein person.

Denne innføringa i biletanalyse er skriven av Paul S. Amundsen, frilansfotograf for bl.a. Bergens Tidende, og inneheld mange eksempel på biletanalyse og gode idear til oppgåver. Bileta er dels Amundsens eigne, dels henta frå Samlagets verk for vidaregåande skole (norsk, samfunnsfag, historie og engelsk).