Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  8 (Det moderne Norge blir til)   >  Arbeidsoppgaver  >  Kildeoppgaver  >  Norsk Arbeidsgiverforening
   
  8. DET MODERNE NORGE BLIR TIL
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 
 

Norsk Arbeidsgiverforening

A Hva er Norsk Arbeidsgiverforenings mål?
B Hva vil foreningen gjøre ved en eventuell streik?
C Er foreningen for streikerett?

Kilde: Norsk Arbeidsgiverforenings lover av 1900

§ 1 Foreningens formål er å opprettholde gode og varige forhold mellom arbeidsgivere og arbeidere innen håndverket, industrien og handelen samt de til disse knyttede næringer ved å ta hensyn til berettigede krav og ved å motarbeide uberettigede fordringer fra arbeiderne eller deres foreningers side.

§ 25 Lykkes ikke i tilfelle av streik forliksutvalgets megling, har fagsammenslutningens styre etter vedkommende medlems forlangende å meddele arbeidsgiverne innen fagsammenslutningen navnene på de streikende arbeidere med forbud mot å ta noen av disse i arbeid. Samtidig underrettes distrikts- og sentralstyret

§ 28 Under streik eller arbeidsstansing kan det eller de medlemmer eller fagsammenslutninger som uforskyldt rammes herav, erholde støtte fra Arbeidsgiverforeningen.

Fra Edvard Bull. Nordmenn før oss. Tanum-Norli, 1980.