Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  8 (Det moderne Norge blir til)   >  Arbeidsoppgaver  >  Kildeoppgaver  >  Innvandring 1850–1914 – statistikkoppgave
   
  8. DET MODERNE NORGE BLIR TIL
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 
 

Innvandring 1850–1914 – statistikkoppgave

I perioden mellom 1850 og 1914 var det mange nordmenn som flyttet til USA. Samtidig var det noen mennesker som flyttet inn til Norge. Denne oppgaven dreier seg om innvandring, men også om statistikk som historisk materiale. På nettstedene nedenfor finner du statistikk og artikkelstoff fra Statistisk Sentralbyrå om dette feltet.

  1. Hvilke grupper innvandret til Norge?
  2. Hvor mange innvandret?
  3. Hvor bosatte de seg?
  4. Hvor kom de fra?
  5. Les artikkelen fra SSB. Hva slags ulike faser for inn- og utvandring snakker artikkelen om, og hva kjennetegner dem?
  6. Er historisk statistikk en pålitelig kilde? Hvilke faktorer kan vi tenke oss som gjør det vanskelig å måle inn- og utvandring? Les bl.a. om «Fagfeltet innvandrerstatistikk» på s. 14 og «Nettoinnvandring» på s. 24.


Nettsteder:

http://www.ssb.no/a/histstat/sa/sa_020.pdf
Artikkel om innvandring fra Statistisk sentralbyrå. Mest om nyere tid, men med historiske linjer. Les «Sammendrag» og «Del I. Inn- og utvandring».

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-9t.txt
Tabell over befolkning etter fødeland, 1865-1993. Fra Statistisk sentralbyrå.

http://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/ht-020220-051.html
Flytting til og fra utlandet, 1821-1948. Fra Statistisk sentralbyrå.