Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  8 (Det moderne Norge blir til)   >  Arbeidsoppgaver  >  Kildeoppgaver  >  Om å vaske seg
   
  8. DET MODERNE NORGE BLIR TIL
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 
 

Om å vaske seg

De som var barn i 1850-årene, var tipp-tipp-oldeforeldregenerasjonen til dagens ungdom. De var den første generasjonen det fins fotografier av. Til fotografen drog de og foreldrene deres nyvasket og i sin beste stas. Men hvor rene var de til daglig? Forstod folk helseverdien av å vaske seg?

Nedstøvet i kjellermagasinene i biblioteket fins et gammelt skrift som ingen har lånt på svært lenge: D.C. Danielsen: "Den spedalske Sygdom, dens Aarsager og Forebyggelsesmidler. Et Folkeskrift", som kom ut i Bergen 1854. Danielsen var lege, og han sier dette i skriftet:

«Een gang om Ugen maa Føder og Hals vaskes, enten i koldt eller lunkent Vand; og Børn må lige fra Fødselen til deres fjerde Aar, een gang om Ugen, helst Løverdags Aften, vaskes over det hele Legeme. Man lader nemlig eet Barn av gangen sidde i en Stamp (helst aflang) med lunkent Vand, (…) paa denne Maade vaskes den hele Krop; for hvert Barn tages rent Vand. At et saadant Bad vil være overmaade velgjørende også for Voxne, behøver jeg vel neppe at sige; men da dette kan have sine Vanskeligheder at faae udført, har jeg heller ikke tilraadet det.»

Skriftet er en levning fra fortida. Kanskje vi kan bruke det som kilde til spørsmålet om hygienen blant folk i 1850-årene? Da må vi stille noen spørsmål:
  1. D.C. Danielsen har produsert teksten i denne levningen. Hva forteller levningen om Danielsen selv, om hans liv, arbeid, tanker og kunnskaper? Hva får vi vite om Danielsen selv?
  2. Danielsen taler til noen. Til hvem, tror du?
  3. Hva slags kunnskaper om og syn på dem han snakker til, kommer fram i teksten?
  4. Hvor pålitelige tror du kunnskapene og forståelsen hans er som beskrivelse av hygiene blant folk? Grunngi svaret.
  5. Hvor nyttig er levningen som kilde til hygieniske forhold blant dem han taler til?
  6. Har denne levningen også en historisk beretning? Forklar.