Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  8 (Det moderne Norge blir til)   >  Til læreren  >  Faglig tilleggsstoff  >  Hvem skaper verdiene?
   
  8. DET MODERNE NORGE BLIR TIL
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 
 

Hvem skaper verdiene?

Norsk Hydro
Etableringen av Norsk Hydros og norsk kunstgjødselsproduksjon er blitt beskrevet som et industrieventyr. Den representerte datidens høyteknologi, og norsk kunstgjødsel ble et verdensprodukt. Men hvem skapte dette industrieventyret?

Birkeland og Eyde – kunnskap og kapital
Kristian Birkeland var naturvitenskapsmannen som ville utnytte sine teoretiske kunnskaper i fysikk og kjemi til nyttig produksjon. Ved hjelp av den økonomiske støtten han fikk fra finansmannen Sam Eyde, utviklet han metoden for å utvinne nitrogengjødsel fra nitrogen i luften ved hjelp av elektrisitet. Sam Eyde hadde penger, men ikke nok. I 1905 grunnla han Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab med fransk, svensk og noe norsk kapital. Det måtte altså et aksjeselskap til og utenlandske investorer for å etablere denne storindustrien i Norge. Det at utenlandsk kapital var så sterkt med i bildet, skapte politisk debatt og strid i årene etterpå.

Anleggs- og fabrikkarbeidere
Men kunnskap og kapital var ikke nok. Noen måtte bygge fabrikkene og kraftstasjonene, og noen måtte utføre det ofte farefylle arbeidet å bygge demninger, rørgater og kraftledninger. Og noen måtte arbeide i fabrikkene når produksjonen var kommet i gang. Uten dem som gjorde dette arbeidet, ville det ikke blitt noe industrieventyr.