Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Undervisningsopplegg  >  Eldre historie
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Undervisningsopplegg - eldre historie

Under finn du ei oversikt over undervisningsopplegg til dei ulike kapitla i Portal, eldre historie. Klikk på titlane for å komme til opplegga.


Kapittel 2: Korleis arbeider vi med historie?
Kapittel 3: Sanking og jakt
Kapittel 4: Jordbruk
Kapittel 5: Sivilisasjonar
Kapittel 6: Hellas i antikken
Kapittel 7: Romarriket
Kapittel 8: Mellomalderen i Europa
Kapittel 9: Vikingferder, kristning og rikssamling i Noreg
Kapittel 10: Samfunn og stat i Noreg i mellomalderen
Kapittel 11: Pest og tap av norsk sjølvstende
Kapittel 12: Asia og Afrika
Kapittel 13: Kapitalismen
Kapittel 14: Dei europeiske oppdagingane
Kapittel 15: Den første globale økonomien
Kapittel 16: Renessanse og reformasjonar
Kapittel 17: Politisk utvikling i Europa
Kapittel 18: Livsløp og levekår
Kapittel 19: Eit folk av bønder
Kapittel 20: Nordmennene møter den tidlege kapitalismen
Kapittel 21: Den dansk-norske maktstaten blir til