Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Undervisningsopplegg  >  Nyare historie
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Undervisningsopplegg - nyare historie

Under finn du ei oversikt over undervisningsopplegg til dei ulike kapitla i Portal, nyare historie. Klikk på titlane for å komme til opplegga.


Kapittel 1: Den industrielle revolusjonen
Kapittel 2: Den politiske revolusjonen
Kapittel 3: Vegar til sjølvstende for Noreg
Kapittel 4: Året 1814
Kapittel 5: Det moderne industrisamfunnet tek form
Kapittel 6: Massepolitikk og nasjonar
Kapittel 7: Imperium og koloniar
Kapittel 8: Det moderne Noreg blir til
Kapittel 9: Kommunikasjon og kultur i Noreg
Kapittel 10: Det unge norske demokratiet
Kapittel 11: Den store krigen
Kapittel 12: Noreg - "den nøytrale allierte"
Kapittel 13: Sovjetunionen og verdskommunismen
Kapittel 14: Ei verd i ubalanse
Kapittel 15: Fascismen og nazismen
Kapittel 16: Kriser og klassekamp i Noreg
Kapittel 17: Den andre verdskrigen
Kapittel 18: Okkupasjonstid i Noreg
Kapittel 19: Imperia raknar
Kapittel 20: Ei todelt verd
Kapittel 21: Etterkrigstid og sosialdemokratisk orden i Noreg
Kapittel 22: Vekstkritikk og norsk oljeeventyr
Kapittel 23: Liberalisering og jappetid i Noreg
Kapittel 24: Rikdom og fattigdom
Kapittel 25: Menneske og miljø
Kapittel 26: Fred og konflikt i ei globalisert verd
Kapittel 27: Brennpunkt Midtausten