Du er her: Hovedsiden  >  LÆRERRESSURSER  >  Faglig tilleggsstoff  >  Eldre historie
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Faglig tilleggsstoff, eldre historie


Kapittel 6: Hellas i antikken
Kapittel 8: Middelalderen i Europa
Kapittel 10: Samfunn og stat i Norge i middelalderen
Kapittel 11: Pest og tap av norsk selvstendighet
Kapittel 16: Renessanse og reformasjoner